YSK Etterutdanning

YSK Etterutdanning Tromsø – Etterutdanning for yrkessjåfører i Person- og Godstransport

Oppgrader din kompetanse og sikkerhet med vårt integrerte YSK Etterutdanningskurs for både person- og godstransport. Dette omfattende kurset er spesielt tilrettelagt for yrkessjåfører som jobber med transport av enten personer eller gods og er en nødvendig del av å opprettholde yrkessjåførkompetansen, som krever fornyelse hvert femte år.

Kursinnhold og struktur

  • Varighet: Kurset varer i 35 timer fordelt på 5 dager og kombinerer teoretiske og praktiske elementer.
  • Moduler: Kurset dekker et bredt spekter av relevante emner for begge transportsektorer, som sikkerhet, effektiv kommunikasjon, optimal bruk av tunge kjøretøy, lastesikring for godstransport, og passasjerhåndtering for persontransport.
  • Praktiske Øvelser: Det er inkludert praktiske øvelser relevante for både person- og godstransport. Kursdeltakere må ha med seg passende arbeidsklær og verneutstyr.

Målsetning med kurset

Formålet med kurset er å styrke og fornye yrkessjåførers kunnskap og ferdigheter for å fremme en trygg og effektiv transport, uansett om det dreier seg om personer eller gods. Kurset sikter også mot å holde sjåførene ajour med de nyeste regelverkene og beste praksisene i transportbransjen.

Krav til deltakere

  • Førerkort: Deltakerne må inneha et gyldig førerkort for de relevante kjøretøyklassene.
  • Språk: Kurset undervises på norsk, og deltakere forventes å forstå og kommunisere effektivt på dette språket.
  • Kjøretøy: Deltakere må stille med eget kjøretøy for de praktiske øvelsene, tilpasset enten person- eller godstransport.

Dette kurset er designet for å gi yrkessjåfører den nødvendige kompetansen og selvtilliten de trenger for å håndtere utfordringer innen moderne transportsektor, og sikrer at de holder tritt med bransjens utvikling.

Kontaktinfomasjon

Ikke nøl med å kontakte oss om du har spørsmål rundt kjøreopplæring eller om det er noe annet vi kan hjelpe med.

Trygg og effektiv vei til førerkortet