Klasser

Personbil med tilhenger

BE & B96
Førerkort klasse BE og B96 gir deg muligheten til å kjøre personbil med tilhenger, og er nødvendig for deg som ønsker å trekke tilhenger eller transportere tyngre laster. Enten du har behov for å dra en campingvogn, båt, hestehenger, eller annet utstyr, gir disse førerkortene deg den nødvendige kompetansen for å gjøre det trygt og lovlig.

Førerkort Klasse BE

Førerkort klasse BE gir deg rett til å kjøre  personbil (klasse B) med en tilhenger som overstiger 750 kg totalvekt. Totalvekten er summen av bilens egenvekt og tilhengerens egenvekt, inkludert eventuell last. Denne førerkortklassen gir deg muligheten til å håndtere større og tyngre lass, men det er viktig å følge reglene nøye for å sikre sikkerheten på veiene.

Førerkort Klasse B96

Førerkort klasse B96 er et alternativ for de som ønsker å trekke tilhengere, men ikke ønsker å gå for den fullstendige klasse BE. Med førerkort klasse B96 kan du kjøre en personbil med tilhenger hvor summen av totalvekten for bil og tilhenger er mellom 3 500 kg og 4 250 kg. Dette gir deg litt mer fleksibilitet uten den fullstendige opplæringen som kreves for BE-klassen.

Regler og vektkrav for førerkort klasse BE og B96

  • Maksimal totalvekt for BE: For førerkort klasse BE, er den maksimale tillatte totalvekten (MTT) for tilhengeren mer enn 750 kg, så lenge summen av MTT for bil og tilhenger ikke overstiger 3 500 kg.
  • Maksimal Totalvekt for B96: For førerkort klasse B96, er summen av totalvekten for bil og tilhenger mellom 3 500 kg og 4 250 kg.
  • Alderskrav: Du må være minst 18 år for å søke om både førerkort klasse BE og B96.
  • Førerkortprosessen: B96 får du førerrett til etter du har gjennomgått obligatorisk opplæring. Førerrett på BE krever en praktisk prøve etter endt opplæring.
  • Sikring av last: Det er viktig å sikre lasten din riktig for å forhindre ulykker. Dette inkluderer bruk av stropper, surringer og eventuelt bremsesystem for tilhengeren.

Førerkort klasse BE og B96 gir deg muligheten til å håndtere tilhenger og tyngre laster med sikkerhet og trygghet. Ta kontakt med oss i dag for å starte opplæringen din. Vårt erfarne team vil veilede deg gjennom prosessen og hjelpe deg med å bli en kompetent og ansvarlig sjåfør av personbil med tilhenger.

Kontaktinfomasjon

Ikke nøl med å kontakte oss om du har spørsmål rundt kjøreopplæring eller om det er noe annet vi kan hjelpe med.

Trygg og effektiv vei til førerkortet