Yrkessjåførkompetanse

Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må nå skaffe seg en spesiell
yrkeskompetanse i tillegg til førerkort for tunge kjøretøy. Med yrkessjåfør
menes personer som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får
betaling.

http://www.vegvesen.no/Forerkort/Yrkessjafor/Utdanning+og+krav

Vi tilbyr grunnutdannelse på 140 timer for både gods- og persontransport, i
tillegg kan vi tilby utvidelse av kompetansen om du har gods eller person
fra før og har behov for begge.

Yrkessjåførkompetansen skal fornyes hvert 5. år og vi tilbyr etterutdanning
på 35 timer for både persontransport, godstransport og kombinert (begge)

http://www.vegvesen.no/Forerkort/Yrkessjafor/Utdanning+og+krav/Etterutdannin
g

Påmelding til kursene via kurspåmeldingen, pr. e-post tsenter@tsenter.no
eller på telefon 77 65 55 90.