Moped

Førerkort kl. M146

 For deg som ønsker førerkort til moped skal du vite at vi setter sikkerheten høyt når vi er ute på veien. Vi bruker mopeder av høy kvalitet og to-veis kommunikasjon når vi kjører på veien slik at vi alltid har kontroll på hverandre. Teoretisk undervisning i forkant av kjøringen der fokus går på trafikkforståelse og trafikkregler gir en god opplæring og en sikker kjøring i trafikken.

Obligatorisk opplæring består av 14 timers kjøreopplæring fordelt på tre deler:

- Lukket område

- I trafikken

- Landevei

Ta kontakt med kontoret på tlf. 77 65 55 90 for informasjon.